X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

فایل جهت دانلود

رفتار شناسی سگها


لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 20

 

رفتار شناسی سگها

منبع: رفتارشناسی سگ انتشارات جامعه دامپزشکی حیوانات کوچک انگلستان

 

فصل چهارم:

یکی دلایل پر طرفدار بودن سگها عنوان حیوان خانگی خوی اجتماعی انها است. سگها حیواناتی هستند طبیعت صورت گله زندگی کنند طور غریزی هنگام تولد تمام شرایط درک اجرای پاسخ اجتماعی دارا باشند. درک موضوع بعد کلان رفتار اجتماعی سگها امری ذاتی غریزی باشد، بسیار مهم است. اما انچه سگها تعاملات اجتماعی خود طور اکتسابی اموزند عبارت از:

الف: گونه (The species) سگها مقابل انها رفتارهای اجتماعی خود اجرا کنند؛ سگهایی طول 12 هفته اول زندگیشان انسانها زندگی کنند انها گونه خود تلقی کنند (برای مثال عنصر بلقوه اجتماعی)؛

ب: بخشی مجموعه رفتارهای اجتماعی باید استفاده شود؛ مثال تمام سگها ذاتا توانایی بروز رفتارهای سلطه گر عین حال فرمانبردار دارا باشند ولی اینکه هر کدام نقش مقابل چه کسی چه کسانی بازی کنند امری اکتسابی است.

از نقطه نظر انسانی برداشتی انسانها رفتارهای اجتماعی دارند، نقشه اجتماعی سگها اندازه کافی شکل گیری یک ارتباط خوب بین انسانها سگ کافی علی رغم نکته اختلافات میان دو گونه انقدر علت عدم درک وقایع، موجب قطع ارتباط شود. حتی جالب خوی اجتماعی سگها توانند مشکل ساز باشند.

 

تعاملات اجتماعی گرگها

ساده راه مطالعه فتار شناسی سگها طور کلی رفتارهای اجتماعی انها طور اخص، مطالعه گرگها است. کار دو دلیل منطقی وجود دارد. نخست، بیشتر سگها جامعه زندگی کنند شامل انسانها باشند. تلاش درک تعاملات اجتماعی جامعه مانند تلاش درک نمایشی بعضی بازیگران خوبی محدوده نقش خود اگاه نیستند. دوم، طول فرایند اهلی شدن سگها، عناصر رفتاری ویژه انها دست خوش تغییرات حذف قرار گرفته امر درک جایگاه اهمیت روش تطبیق انها الگوی کلی رفتار سگ مشکل ساخته است. مثال گرگ مادر هنگام شیر گفتن توله هایشان تغذیه انها غذای درون معده خود بالا اورد. عمل ماده سگها شکل غیر معمول متفاوتی مانند بالا اوردن غذا بدون داشتن توله خوردن غذای بالا اورده شده دیده شود. طوریکه هیچ هدف خاصی کار دیده نمی شود. علت اصلاح نژاد جفت گیری انتخابی، برخی نژادها رفتارهای جدیدالظهور خود نشان دهند تفسیر شان مشکل است؛ بعضی نژادها سگهای بالغ رفتاری خود نشان دهند گرگهای نابالغ دیده شود: تمایل رفتار دوستانه غریبه بعضی نژادها دیده شود تواند مثال خوبی رفتارها باشد.

مطالعه گرگها علت خوی گوشه گیری زندگی خانه بدوش انها تحت شرایط کاملا وحشی طبیعی دشوار باشد. وجود پژوهشگرانی مانند زیمن (Zimen, 1981) نگهداری گرگها شرایط نیمه وحشی توانستند شرایط خوبی ایجاد حالت بینابینی ایجاد کنند. خلاصه بخشی تحقیقات ایشان موضوع بحث مرتبط باشد ادامه خواهد امد، ولی درک تمام جنبه ارتباطات پیچیده گرگها بهتر مقالات اصلی افرادی چون زیمن مراجعه کرد. هر چند باید توجه داشت قاعدتا چنین مقالاتی حاصل سالها مشاهدات مشقت بار محققان هنوز درک کامل سازوکار اجتماعی گرگها کافی نمی باشد.

 1-4- سلسله مراتب قدرت

گله گرگ خانواده توسعه یافته باشند هر دو جنس نر ماده تشکیل شده است. گرگ اخر عمر خود گله خودشان باقی مانند مگر تشکیل گله جدید گله خود همیشه جدا شوند. اعضای گله همدیگر حرکت، شکار تغذیه کنند. جفت گیری میان اعضای گله انجام شود پرورش توله طور مشارکتی انجام شوند. نظر رسد بخش اعظم رفتارهای اجتماعی گرگها جهت تقویت پیوستگی اجتماعی گله قرار دارد. گرگها اغلب نوبت نقطه خاص ادرار کنند، همیشه طور گروهی جمع شوند زوزه کشند. علاوه انها چندین بار روز (برای مثال پس خواب) مالیدن پوزه هایشان نوعی سلام دهند ناحیه پرینه یکدیگر بو کشند. نظر رسد تنها هدف کارها افزایش همبستگی اعضای گروه شناخت یکدیگر باشد.

قبول سلسله مراتب قدرت میان گرگ رفتار اجتماعی انها مناسبت دارد. ولی مسیله بسیار پیچیده تر انست معمولا پنداشته شوند. نرها ماده دارای سلسله مراتب جدایی هستند. مسلط حیوانهای گله موجب تحریک فعالیت شوند اولین کسانی هستند منابع غذایی ... استفاده کنند احتمالا مسن بزرگ حیوان گله هستند. حال سلسله مراتب قدرت گرگها عکس ساختار ارتش همواره درجه افراد ثابت بدن تغییر نمی باشد. حالت بیشتر شبیه خانواده انسان باشد. خانواده فارغ فعالیت اعضا، تمام افراد احتمال کسب تصدی موقعیت جدید برخوردارند. همچنین گرگها نظر محدوده رفتاری جایگاهی بوسیله قدرت بدست اورده اند تفاوت فردی دارند.

از انچه بالا گفته چند موضوع ارتباط رفتار سگ استنباط شود:

الف: اساس تحقیقات اسکات فولر سال 1965 سگهایی قبل سن 14-12 هفتگی انسانها حتی کمترین تماس ارتباطی داشته اند صاحبان خود یکی از


نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)