X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

فایل جهت دانلود

پرورش بره صورت مصنوعی استفاده جایگزین شیر


لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 11

 

پرورش بره صورت مصنوعی استفاده جایگزین شیردانشگاه اژه ترکیه – دانشکده کشاورزی Dr.turgay tashkin 2003 ترجمه : علیرضا لطفی ( مهندسی علوم دامی – دانشگاه ازاد اسلامی واحد شبستر)arlotfi@gmail.com

مقدمهفاکتورهای مهم پرورش گوسفند یکی قیمت بره بازار دیگری تعداد بره شیر گرفته شده ازای هر راس گوسفند سال باشد.با انجام فعالیت اصلاحی سلکسیون ، گوسفندانی دوقلوزایی ومیزلن بره زایی بالا حاصل شده اند علاوه مزیتی دارد افزایش مشکل پرورش بره وجود اورده است.کافی نبودن شیر مادر دلایل مختلف مانند سنگینی زایمان مرگ میر بره افزایش داده است.هزینه ،زمان، نیروی کاری صرف کاهش میزان مرگ میر بره ناشی گرسنگی بره فقدان خصوصیات مادری میش شود لحاظ اقتصادی مقادیر زیادی شامل شود. حل مشکل پرورش مصنوعی بره عنوان یک راه چاره برگزیده شود.پرورش دهندگان گوسفند دلیل مراقبت ویژه ، احتمال مرگ ، صرف نیروی کار گران بودن غذای جایگزین پرورش مصنوعی بره خودداری کنند. اما امروزه پیشرفت صنعت تولید خوراک دام،بهبود ویژگیهای کیفی،وجود سیستم مختلف پرورش مصنوعی وجود تجهیزات مدرن ، میزان نیروی کار کاهش یافته است.درپرورش بره صورت مصنوعی ،با شیرگیری زودهنگام بره تغذیه مناسب ورعایت اصول بهداشتی نتیجه پرورش مصنوعی بره میزان زیادی بهبود یافته است.پرورش بره شیشه وپستانک سیستم اتوماتیکدر یک واحد پرورش گوسفند،وقتی تصمیم پرورش مصنوعی بره گرفته میشود اولین روشی ذهن پرورش دهندگان رسد استفاده شیشه پستانک . بره 5-3 روز اول ، هر 6 ساعت یکبار استفاده شیشه پستانک تغذیه شوند. بعد ازاین مدت بره هر روز 3-2 دفعه جایگزین شیر تغذیه میشوند.در روش مقدارمصرف جایگزین شیر سهولت توان کنترل نمود.اگر باگذشت زمان رشد بره مقدار خوراک جایگزین شیر مدت تغذیه تغییر نکند پیش معده بره گذشت زمان بزرگتر شده عوارض ناخواسته حاصل پرورش نامناسب چشم خواهد خورد.در پرورش شیشه پستانک توان شیر میش دیگر عنوان منبع شیر استفاده نمود.یک روش دیگر،((پرورش اتوماتیک)) باشد.دراین روش امکان مصرف خوراک جایگزین صورت مداوم ازادانه بره مهیا شود . دراین روش نیروی کار کاهش یافته مدت کوتاه تعداد زیادی بره پرورش یابد.دراین روش واحدهای مکش شیر تعدادزیادی بره قابل استفاده است. پرورش دهندگان گوسفند باتوجه تعداد بره خواهند صورت مصنوعی پرورش دهند بایستی تعداد سطل نیاز خریداری نمایند خودشان اقدام ساختن انها نمایند.پرورش بره محفظه اتاقک برهبره شروع تغذیه جایگزین شیرازهفته دوم اتاقک بره اورده شوند.غذایی بعد بایستی برها بدهیم خوش خوراک بوده دارای حداقل 20 درصد پروتیین باشد.کنجاله سویا میزان 50 درصد کل جیره تغذیه بره مرحله مناسب است.از انجا یونجه خشک باعث نفخ بره شود نباید زیاد مصرف شود. یونجه پربرگ نباید دوهفته اول زیاد شود همچنین اب مصرفی بره بایستی تمیز تازه باشد.غذا اب طوری قراردهده شود بره نتوانند ریخت پاش کنند.بدین منظور ظرف شیر پوشانند فضولات داخل غذا نشود هر24 ساعت یکبار غذای بره تعویض میشود. بخش تجهیزات نیازبره صورت مصنوعی پرورش یابند باید مقدار کافی تحت شرایط تهویه محیط مناسب جایگزین شیر تغذیه نمایند.بره چند هفته اول زندگی حرارت بدن خود نمی توانند محیط تطبیق دهند . بنابراین باید تجهیزات گرمازا همانطور جوجه یکروزه استفاده شود مانند مادر مصنوعی ،لامپها وغیره استفاده نماییم. طی تحقیقات انجام شده حرارت 20 درجه سانتیگراد محیط ، بهترین شرایط دمایی رشد بره باشد. اگر زمین خاکی بتون باشد بایستی باکاه تراشه چوب بپوشانیم . بره تازه دنیا امده میتوانیم دربهای چوبی فلزی جمع شونده سیار استفاده نماییم. هربره 0.9 مترمربع باکس چوبی سیار سطح بتونی 0.5 الی 0.6 مترمربع تازمان اتمام شیرخوارگی کافی است.باکس چوبی جمع شونده لحاظ بهداشت استفاده بهینه سطح دارای مزیت باشند. پستانک سطلهای شیر استفاده،دارای دونوع باشند. نوع اول سیستم اتوماتیک نوع دوم پستانک معمولی باشد:در سیستم اتوماتیک یک دگمه باز وبسته کردن وجود دارد کپسول پلاستیکی متصل است،وجوددارد.در سیستم پستانک ، رعایت بهداشت سخت تر بوده خوردن شیر سردتر . نوع دیگر پستانک متصل کپسول پلاستیکی بره دریافت شیر بایستی فشار زیادی مکش پستانک کپسول وارد کند . سیستم پستانک دار دو نوع سطل استفاده شود:پستانک-سطل نوع I : دارای یک لاستیک طول یک متر ازداخل شیر عبور کرده پستانک راس سطل قرار گیرد.پستانک - سطل نوعII: پستانک اطراف قرار دارند شیر نیروی جاذبه زمین داخل پستانک هاجاری شود بره خورند.شیر همیشه پستانک قرار دارد تغذیه بره اسانتر کند. درسیستم اتوماتیک ، هیچ افتی میزان رشد بره نسبت سیستم سطل وجود ندارد.پستانک ازجنس لاتکس لاستیک کار ایده ال هستند.پستانک لاستیکی دارای طول 4-3 سانتیمتر بوده برا هر پستانک 5-3 راس بره نظر گرفته شود.برای پرورش مصنوعی بره دو سه قسمت نظر گرفته شود. اولین بخش، بخش عادت وفق دادن بره باشد.بخش دوم مرحله عبور بخش سوم بخش انفرادی .بره بخش دوم (عبور) بخش عادت پذیری اورده شود.دراین بخش اگر بره تغذیه مصنوعی عادت کنند دیگر نیازی کمک ندارند. 3-2 روز بایستی نظارت انجام شود عادت کردن بره پستانک مطمین شویم.بره تازمان شیرگیری بخش سوم مانند. اغول فلزی تخته ای،به ازای هر راس 0.18 مترمربع اغولهای بتونی 0.54 مترمربع سطح ازای هر راس بره نظر گیریم . اگر زمستان ، تعداد زیادی بره بخواهیم طور مصنوعی پرورش دهیم ، بایستی علاوه اینکه دمای محیط بالاتر 15 درجه سانتیگراد نگهداریم،تهویه مناسب انجام دهیم سرعت رشد بره حد قابل قبولی بماند.اغوز خوراک جایگزین شیربرای بره تازه دنیا امده مصرف اغوز دارای اهمیت ویژه است. بره توسط مادر خود تغذیه شوند بره طور مصنوعی تغذیه شوند اغوز باعث افزایش


<< 1 2 3 4 5 ... 15 >>