X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

فایل جهت دانلود

اطلاعاتی راجع کامپیوتر زبانهای برنامه نویسی


لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 41

 

اطلاعاتی راجع کامپیوتر زبانهای برنامه نویسی

نسخه اصلی Basic (که شامل symbolic instruction code begginers all purpose معنی «کد حاوی دستورات نمادین همه منظوره مخصوص نواموزان» کالج دارتموت سال 1964 عنوان زبانی اموزشی ابداع گشت.یادگیری طریقه استفاده سایر زبانهایی که زمان وجود داشتند- جمله اسمبلی، فرترن کوبول- بسیار مشکل تر دانشجویان مبتدی علوم کامپیوتر مناسب نبود.

زبان کامپیوتری چیست؟گاهی اوقات ممکن مفهومی که ما «زبان برنامه نویسی» ذهن داریم انچه دیگران دانند، فرق کند. لذا اطمینان اینکه همه یک جور فکر کنند برخی مفاهیم کامپیوتری جمله زبانها قبل شروع بیسیک مرور خواهیم کرد.

کامپیوتر ابزاری که محاسبات عددی انجام دهد علایم مربوط مجموعه مشخصی قوانین دستکاری کند. قوانین صورت برنامه وارد کامپیوتر شوند. برنامه لیستی دستورات داده که کامپیوتر تواند انها تفسیر اجرا نماید. هر خط درون برنامه معمولا یک حکم (statement) نامیده شود؛ هر حکم دستورالعملی کامپیوتر منتقل سازد (مثلا:دو مقدار مشخص جمع کن حاصل ذخیره نما).

ممکن دستورالعملی کامپیوترهای مدرن، رقمی دودویی هستند.بدین معنی که اطلاعات ذخیره شده درون انها خواه دستورالعمل باشد خواه داده، صورت مقادیر گسسته کمیت دار(ارقام) هستند که مبنای 2 نمادگذاری دودویی ذخیره شوند.(مثلا: دودویی عدد 5 صورت 101 اید). واقع کامپیوتر قادر درک رشته بزرگی یک صفر باشد. یک کد ثابت فرمان دهد که چطور رشته ارقام دودویی باید تفسیر گردند.

مفسر بیسیک

در چند پاراگراف قبلی ذکر کردیم که بیسیک فاقد یک دو مرحله لازم سایر زبانها اجرای برنامه باشد. حال زمان رسیده منظور خود حرف بیان داریم.

به یاد اورید که متذکر شدیم اینکه کامپیوتر بتواند مستقیما برنامه اجرا کند، دستورات برنامه باید صورت صفر یک زبان ماشین باشد که زبانی مشکل نوشتن برنامه است. اگر برنامه دیگر زبانها بنویسیم، دستورات برنامه خود ابتدا باید توسط برنامه دیگر زبان ماشین ترجمه گردند(این مرحله ویژه که بالا ذکر کردیم). اکثر حالات، قبل اینکه برنامه اجرا شود، کل ترجمه گردد. اما بیسیک طور نیست. برنامه بیسیک تفسیر گردد تفسیر هر چیز یک مفسر احتیاج است.

مفسر برنامه دستورات زبان ماشین که جهت درک اجرای دستورات زبانی دیگری مانند بیسیک نوشته شود. هنگامی که کامپیوتر برنامه زبان بیسیک استاندارد


<< 1 ... 15 16 17 18 19