X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

فایل جهت دانلود

اموزش تِئوری شبیه سازی خوردگی erosion انسیس فلوئنت


در این برسی ابعاد مختلف خوردگی میپردازیم.ابتدا مفاهیم خورگی اشنا میشویم سپس رهیافت مدلسازی ان میپردازیم ادامه نحوه شبیه سازی ان انسیس فلوئنت  همراه چند مثال ذکر میکنیم. این صورت pdf زبان اصلی شده است.


1 2 3 >>