X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

فایل جهت دانلود

اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی


لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 26

 

اصول‌ سیاست‌ فرهنگی‌ جمهوری‌اسلامی‌ایران‌

(مصوب‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌)

پیشگفتار

مفهوم‌ سیاست‌ فرهنگی‌ جمله‌ مفاهیم‌ تازه‌ای‌ است‌ که‌ حدود چهار دهه‌ قبل‌ کشورهای‌ جهان‌ توجه‌ قرار گرفته‌ است‌. نگاه‌ به‌ فرهنگ‌ بعنوان‌ یکی‌ زمینه‌های‌ اصلی‌ توسعه‌ امکان‌ مدیریت‌ فرهنگی‌ برای‌ تغییر عناصر فرهنگی‌ دستیابی‌ به‌ اهداف‌ پیش‌ تعیین‌ شده‌ توجه‌ به‌ نقش‌ دولت‌ها برنامه‌ ریزی‌ فرهنگی‌ بستر مناسبی‌ برای‌ شکل‌گیری‌ مفهوم‌ سیاست‌ فرهنگی‌ بوجود اورده‌ است‌. سیاست‌ فرهنگی‌ نوعی‌ توافق‌ رسمی‌ اتفاق‌ نظر مسولان‌ متصدیان‌ امور تشخیص‌، تعیین‌ تدوین‌ مهمترین‌ اصول‌ اولویت‌های‌ لازم‌ ضروری‌ فعالیت‌ فرهنگی‌ می‌باشد راهنما دستورالعملی‌ برای‌ مدیران‌ فرهنگی‌ خواهد بود. یکی‌ برجسته‌ترین‌ فعالیت‌های‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ طول‌ سالهای‌ گذشته‌، تهیه‌ تنظیم‌ اصول‌ سیاست‌ فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ مجموعه‌ای‌ شامل‌ اهداف‌، مبانی‌، اصول‌ اولویت‌ها است‌ که‌ جلسات‌ متعدد حضور اندیشمندان‌، مسیولین‌، دست‌ اندرکاران‌ کارشناسان‌ فرهنگی‌ بحث‌ بررسی‌ تنظیم‌ قرار گرفته‌ است‌. مجموعه‌ حاضر «اصول‌ سیاست‌ فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌» است‌ که‌ توسط‌ دبیرخانه‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ به‌ زبانهای‌ عربی‌ انگلیسی‌ ترجمه‌ شده‌ است‌. بدون‌ تردید کارایی‌ سیاست‌ فرهنگی‌ هنگامی‌ است‌ که‌ به‌ زبان‌ برنامه‌ قالب‌ برنامه‌های‌ فرهنگی‌ به‌ اهداف‌ میانی‌، کمی‌ خط‌ مشی‌های‌ اجرایی‌ تبدیل‌ شود. امید است‌ این‌ مجموعه‌ ارزشمند سرلوحه‌ برنامه‌ریزی‌ فعالیت‌های‌ فرهنگی‌ قرار گیرد مسیر تحقق‌ سیاست‌ها ارتقاء تعمیق‌ یابد.

احمد مسجدجامعی‌دبیر شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌

مقدمه‌

پدیداورنده‌ حافظ‌ فرهنگ‌ بشری‌ مردم‌اند. اما این‌ نقش‌ اساسی‌ گاه‌ می‌تواند حرکات‌ نامنظم‌، ناهماهنگ‌ پراکنده‌ گاه‌ کاملا منظم‌، منسجم‌، برنامه‌ریزی‌ شده‌ هدایت‌ یافته‌ باشد.

در طول‌ تاریخ‌ بشری‌ هر گاه‌ دولتها سازمانهای‌ رسمی‌ مسیر فرهنگی‌ مردم‌ جدا افتاده‌ برای‌ خویش‌ سیر سیاستی‌ دیگر اعم‌ غیر مردمی‌ ضد مردم‌ داشته‌اند به‌ خصوص‌ هر گاه‌ مردم‌ به‌ دلایل‌ متعدد جغرافیایی‌، اقتصادی‌، سیاسی‌، روحی‌ نظایر ان‌ تشکل‌ تعامل‌ فرهنگی‌ دور پراکنده‌ شده‌اند، فرهنگ‌ لاجرم‌ سیلان‌ جریان‌ مطلوب‌ کمال‌ یافته‌ خویش‌ کم‌ بیش‌ دست‌ داده‌ چه‌ بسا به‌ انقطاع‌ گسیختگی‌ مبتلا شده‌ است‌. این‌ صورت‌ انسان‌ نتوانسته‌ است‌ بار فرهنگی‌ بنیه‌ عقلانی‌ خویش‌ هیات‌ اجتماع‌ به‌ نحوی‌ که‌ مقتضای‌ روح‌ جمعی‌ است‌ حداکثر بهره‌برداری‌ به‌ عمل‌ اورد استحصال‌ استخراج‌ذخایروجوددرحداعلا،توفیق‌ یابد. ظهورانسان‌ هیات‌وحیثیت‌جمعی‌ خویش‌به‌قدری‌مهم‌وموثراست‌که‌امام‌خمینی‌رضوان‌اللهعلیه‌دراین‌باب‌می‌فرمایند:

«اگر انسانها کلمه‌ مبارکه‌الله مجتمع‌ شدند همه‌ بتها شکستند به‌ همه‌ مقصدهای‌ عالی‌ می‌رسند ... ما تجربه‌ کرده‌ایم‌... که‌ ان‌ وقت‌ که‌ توجه‌ به‌ خدای‌ تبارک‌ تعالی‌ مجتمعا نداشتیم‌ ولو یکی‌ یکی‌ هم‌ داشتیم‌ نتوانستیم‌ کاری‌ انجام‌ بدهیم‌...»

در جهان‌ امروز که‌ نقش‌ نیروی‌ اجتماعی‌ فرهنگ‌ نسبت‌ به‌ گذشته‌ به‌ مراتب‌ افزونتر شده‌ است‌، ضرورت‌ هماهنگی‌ همسویی‌ صاحب‌ نظران‌ کارشناسان‌ برنامه‌ریزان‌ هر کشور نیازهای‌ فرهنگی‌ جامعه‌ بیشتر احساس‌ می‌شود. جامعه‌ رشید جامعه‌ای‌ است‌ که‌ بتواند نیازهای‌ فرهنگی‌ خویش‌ رهگذر حیات‌ حرکت‌ اجتماعی‌ بازشناخته‌، تظاهرات‌ تمایلات‌ کاذب‌ گذرا تفکیک‌ کند قدرت‌ پاسخگویی‌ به‌ این‌ نیازها بهره‌گیری‌ انها جهت‌ رشد کمال‌ معنوی‌ مادی‌ دارا باشد. شرط‌ لازم‌ برای‌ تحقق‌ چنین‌ مطلوبی‌ ان‌ است‌ که‌ هر کشور زمامداران‌ اصول‌گرا واقع‌نگر بتوانند به‌ منظور همراهی‌ جریان‌ عظیم‌ عمیق‌ اصیل‌ فرهنگ‌ جامعه‌ حداکثر بهره‌گیری‌ دریای‌ لایزال‌ اراده‌ ایمان‌ معنوی‌ الهی‌ مردم‌ به‌ طور هماهنگ‌ همسو سیاستگذاری‌ برنامه‌ریزی‌ کرده‌، اهم‌ محورهای‌ لازم‌ برای‌ این‌ حرکت‌ تشخیص‌ داده‌ تعیین‌ کنند.

سیاست‌ فرهنگی‌ دراین‌ جهت‌ این‌ مسیر است‌ که‌ تدوین‌ می‌شود. سیاست‌ فرهنگی‌ حقیقت‌ همان‌ توافق‌ رسمی‌ واتفاق‌ نظر مسوولان‌ متصدیان‌ امور تشخیص‌، تدوین‌ تعیین‌ مهمترین‌ اصول‌ اولویتهای‌ لازم‌الرعایه‌ حرکت‌ فرهنگی‌ است‌. سیاست‌ فرهنگی‌ می‌توان‌ اصول‌ راهنمای‌ کارگزاران‌ فرهنگی‌ مجموعه‌ علایم‌ نشانه‌هایی‌ دانست‌ که‌ مسیر حرکت‌ نشان‌ می‌دهد. به‌ عبارت‌ دیگر، نوعی‌ دستورالعمل‌ فرهنگی‌ است‌ که‌ روشنگر حرکت‌ است‌. بسیاری‌ نقاط‌ کور نکات‌ مهم‌ اما مبهم‌ به‌ مصداق‌ اینکه‌ گفته‌اند «خود، راه‌ بگویدت‌ که‌ چون‌ باید رفت‌» حین‌ حرکت‌ اثنای‌ کسب‌ تجربه‌ است‌ که‌ روشن‌ خواهد شد. بنابراین‌ سیاست‌ فرهنگی‌ همه‌ موارد لزوما گویای‌ نکات‌ بدیع‌ بی‌سابقه‌ غیرمکشوفه‌ نیست‌؛ معاهده‌ای‌ است‌ که‌ سلسله‌ای‌ اولویتها اصول‌ فروع‌ یک‌ حرکت‌ فرهنگی‌ «رسمیت‌» می‌دهدو همفکری‌ هم‌ جهتی‌ همکاری‌ هماهنگی‌ توام‌ می‌کند.میثاقی‌ است‌ ملهم‌ ارمانها اعتقادات‌، ناظر تجربه‌ها واقعیات‌، محدود به‌ ظرفیتها امکانات‌، توجه‌ به‌ اینده‌ اهداف‌ بعید قریب‌، که‌ به‌ هر حال‌ ظل‌ ذیل‌ قانون‌ اساسی‌ قرار گرفته‌ است‌.

مسوولان‌، متصدیان‌ همه‌ مراجع‌ ومراکز فرهنگی‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، مجریان‌ مخاطبین‌ سیاست‌ فرهنگی‌ کشور دردرجه‌ اول‌اند. سایر افراد جمعیتها لازم‌ است‌ درجات‌ نسبتهای‌ مختلفی‌ که‌ دارند این‌ امر شان‌ اجتماعی‌ نوع‌ نحوه‌ فعالیت‌ فرهنگی‌ انها ناشی‌ می‌شود به‌ تناسب‌ مورد،باموادومفاداین‌سیاست‌فرهنگی‌برخوردداشته‌ونقض‌کننده‌ان‌ نباشند.

توجه‌ به‌ نکات‌ ذیل‌ خصوص‌ سیاست‌ فرهنگی‌ کشور ضروری‌ است‌.

- سیاست‌ فرهنگی‌، سیاست‌ انقلاب‌ اسلامی‌ است‌. انقلاب‌ اسلامی‌ بدین‌ معناست‌ که‌ فرهنگ‌ اسلامی‌ کلیه‌ شوون‌ فردی‌ اجتماعی‌ کشور اصل‌ پایه‌ مبنا قرار گرفته‌ است‌. بنابراین‌ نباید فراموش‌ کرد که‌ انقلاب‌ اسلامی‌ حقیقتا انقلاب‌ فرهنگی‌ است‌ اگر نگوییم‌ همه‌ اختیارات‌ امکانات‌، قدر مسلم‌ این‌ است‌ که‌ می‌توانیم‌ بگوییم‌


<< 1 2 3 4 5 ... 31 >>